onsdag 11 december 2013

Lean med hjärta och kreativitet nominerad till årets HR-bok 2014!

Det är med stolthet och glädje jag kan berätta att Lean med hjärta och kreativitet - om autentiskt ledarskap och kommunikation har blivit nominerad till årets HR-bok:

"En bok med fokus på, och respekt för, medarbetarnas roll. Författarna beskriver en framgångssaga, och ger inspiration till tjänstemannaorganisationer som kan ha svårt att känna igen sig i de många leanböcker som utgår från industiproduktion." Personal och ledarskap, nummer 12/2013


torsdag 21 februari 2013

Nu är boken här!

Kära vänner!

Nu är den här! Idag lanseras boken Lean med hjärta och kreativitet - om autentiskt ledarskap och kommunikation. 

Det är nästan precis ett år sedan vi började, min medförfattare Monika Wendleby och jag, i vår mission att verka för äkta lean.

Äkta lean grundar sig i respekten för den enskilda människan, och strävan efter att minimera slöserier med människors resurser: tid, engagemang och kreativitet. Äkta lean är inte time management, eller att strömlinjeforma, det handlar om att undvika allt som inte skapar värde, om att utveckla och växa, om att sträva efter sin vision.

Det var därför med bedrövat hjärta man kunde läsa Financial Times stora uppslag om Amazon, ett företag som med förvånansvärd uppriktighet talar om människor som mänskliga robotar, och om medarbetare som berättar om säkerhetskängor som är så "standardiserade" att de inte passar någon, och alla får rådet att smörja in fötterna med vaselin!

I vårt arbete med att utveckla standarder för lean kommunikation är ledstjärnan respekt för människan - de som arbetar internt med kommunikationen lika väl som den externa kunden - med målet att i varje steg tillföra värde. Detta arbete är ständigt pågående, och alla inblandade -medarbetare och kunden - ger återkoppling och förslag till förbättringar. Standarderna har minskat slöserier och ökat utrymmet för kreativitet. Och där är lean i ett nötskal:

 • Respekt för människan
 • Värde för kunden i fokus
 • Eliminering av slöserier
 • Standardiseing av verktyg för att frigöra energi och kreativitet
Visst är det skillnad på kunskapsintensiva verksamheter och massproducerade tjänster som på Amazon. Men redan på Toyota (ursprunget till lean)talar man om helhetssyn, om organisationens bidrag till det omgivande samhället och om respekt för människan. Förlorar man denna helhetssyn och bara ser till ägarnas vinst och till effektiva kundleveranser har man missat poängen med lean. Då är det inte äkta lean.

Idag lanseras boken om äkta lean och vi är så jätteglada över att få vara med och verka för äkta lean. Äkta lean öppnar möjligheter till tillväxt och hållbar utveckling med respekt för den enskilda människan. Detta är vår mission.

onsdag 13 februari 2013

Årets starkaste varumärke

Tidningen Relation, en Uppsalabaserad näringslivstidning, har utsett årets starkaste personliga varumärken. Högst på listan kom Mattias Klum, äventyrare och naturfotograf med passion för naturen. Motiveringen var att Klum är "ständigt intressant och inspirerande med en tydlig agenda.." Tvåa blev kommunalrådet Ebba Busch (kd) som i en artikel i Upsala Nya Tidning själv konstaterade att ett ökande kändisskap ställer ökade krav på att hon lever som hon lär:

- Det är viktigt att person och budskap går ihop, säger hon i artikeln.

Och just detta är kärnan i både det autentiska ledarskapet och det personliga varumärket: att man vet vem man är och vad man står för, och att man lever som man lär.

Jag fick frågan av Upsala Nya Tidning vad som behövs för att utveckla ett starkt personligt varumärke - och om alla behöver ett varumärke.

Att utveckla ett personligt varumärke handlar om att ta sig själv på allvar. Det handlar om att våga gå sin egen väg och att stå för sina värderingar. Och det handlar om att vilja bidra till sin omvärld.

Ytterst handlar det om att inse att varje dag har en mening, att man måste styra mot sin egen ledstjärna och veta varför man gör det man gör.
Läs artikeln här.

fredag 1 februari 2013

Bra chefer är autentiska ledare


– Vad är en bra chef?

Jag fick frågan av Aftonbladet häromdagen, med anledning av en artikel i Dagens industri som beskrev vad som kännetecknar en dålig chef.

Ja, vad är en bra chef? Sammanfattningsvis kan man säga att en bra chef är autentisk, kommunikativ och kan delegera:
 •  En bra chef bottnar i sig själv och sitt eget ledarskap
 • En bra chef tror på det hon gör
 •  En bra chef har ett personligt engagemang i själva uppdraget – det handlar inte om pengar, prestige eller makt, det handlar om att göra nytta för andra
 • En bra chef tänker långsiktigt, och styrs inte av kortsiktiga belöningar eller rädsla
 • En bra chef kan förklara uppdraget: ”Vilka är vi?”, ”Varför finns vi?” och ”Vad är vi till för?”
 • En bra chef lyssnar
 • En bra chef gör det han säger, och säger det han gör – ord och handling talar samma språk
 • En bra chef omger sig inte med ja-sägare, utan låter sig utmanas – medarbetare som vågar utmana blir mer engagerade och bidrar på så sätt mer till verksamheten
 • En bra chef ser problem som möjligheter att utvecklas, och straffar inte misstag
 • En bra chef gör sina medarbetare trygga – det är OK att göra misstag
 • En bra chef vågar ta ett steg tillbaka, ägnar sig inte åt kontroll, utan coachar medarbetarna att själva ta ansvar
Läs intervjun i Aftonbladet!
Läs mer om nya boken här!


måndag 21 januari 2013

Äkta och falsk lean

– Lean har förstört mitt liv!

–?


– Ja, lean är det värsta som har hänt mig.


Jag stod som fallen från skyarna.

– Hos oss ska alla sitta i kontorslandskap, och alla moduler ska se exakt likadana ut, med skrivbord, två hyllplan och en garderob som är exakt 120 cm högt.

– Jag talade om för min chef att jag behöver minst fem hyllplan för att få plats med mina böcker. Jag är jurist och behöver ha tillgång till lagtexter, rättsfall och böcker om lagstiftningen på vårt område.


– Vet du vad svaret blev? Jo: ”Om du tycker att du behöver fem hyllplan har du för många böcker. Släng två tredjedelar ska du få se att du får plats”.


I denna organisation ser man lean som ren kostnadseffektivisering, mätt i kronor och ören, här och nu. Inte som värdeökning, och inte som ett långsiktigt åtagande. Istället för att arbeta med värdeflöden, med att se vad som tillför värde till kunden i alla steg, och inse att medarbetarna också är kunder – de måste ha vad de behöver för att kunna tjäna slutkunden – arbetar ledningen utan respekt för människan, och utan att förstå vilka slöserier som ligger i den dagliga frustration medarbetare känner när de inte blir hörda. Standardiseringarna sker uppifrån och ner, istället för att komma som svar på medarbetarnas arbete med ständiga förbätteringar. 

Häri ligger skillnaden mellan äkta lean och falsk lean.


Alltför ofta talar man om lean, utan att göra klart för sig vad man talar om. Lean är lean. Men det är stor skillnad mellan äkta och falsk lean.

Falsk lean ger kortsiktiga besparingar. Falsk lean brister i respekt för människan. Falsk lean sker långt från verksamheten, och påtvingas medarbetarna. Falsk lean leder till slöserier.


Äkta lean ökar värdet för kunden. Äkta lean eliminerar slöserier med människors tid, kraft och resurser. Äkta lean utgår från respekten för människan och ständiga förbättringar. Äkta lean utvecklas av dem som möter kunderna.


Detta utgångspunkten för boken Lean med hjärta och kreativitet – om autentiskt ledarskap och kommunikation. Vi berättar om vårt arbete med standarder i lean kommunikation, med medarbetarna som drivkraft. Sådant arbete är kreativt, och till skillnad från mannen här ovanför, uttryckte sig någon så här:

– Lean är det roligaste jag gjort i hela mitt yrkesliv.

Men det bygger på respekt för människan.


tisdag 15 januari 2013

Kopplingen lean och personliga varumärkenHur hänger personliga varumärken ihop med lean?

I november 2004 kom min första bok ut, Ditt personliga varumärke – om retorik, värderingar och förtroende. Sedan dess har jag arbetat med chefers kommunikation och autentiska ledarskap. Och nu kommer boken Lean med hjärta och kreativitet – om autentiskt ledarskap och kommunikation, som jag har skrivit tillsammans med Monika Wendleby.

Den gemensamma nämnaren är autentiskt ledarskap.

Autentiska ledare utgår från sina egna erfarenheter och värderingar, och har en genuin vilja att bidra till andra. De känner sig själva, förstår vad de vill uppnå, relaterar till sitt uppdrag på ett personligt plan och etablerar relationer med dem de leder. Den autentiska ledarens personliga värdegrund – och förmåga att kommunicera den – är fundamental för ledarskapet. Här ligger kopplingen till personliga varumärken.


En person med ett starkt personligt varumärke är tydlig inför sig själv och andra, synlig för sina målgrupper, vet vad hon står för, och kan kommunicera det, och drivs av en vilja att bidra till omvärlden. 

Personer med starka personliga varumärken är autentiska ledare. Autentiska ledare har starka personliga varumärken. Autentiskt ledarskap och personlig varumärkesutveckling är alltså två sidor av samma mynt. Att utveckla sitt personliga varumärke, vara tydlig med sina utgångspunkter, erfarenheter och värderingar, och ledas av sin vilja att bidra till omvärlden är det samma som att utveckla sitt autentiska ledarskap.

Var kommer då lean in?

Lean utgår från respekten för den enskilda människan, och ser effektiviseringar som ett sätt att öka värdet för kunden samtidigt som man eliminerar slöserier. En viktig del av lean är att se helheten och styra mot organisationens uppdrag (dess bidrag till omvärlden). Det är detta som skapar långsiktig framgång och ekonomiska resultat. 

För att få med sig en organisation i helhetssyn och förmåga att styra mot organistationens uppdrag och mission, behövs ledare som kan kommunicera med respekt för individen, relatera till organisationens uppdrag på ett personligt plan, och hjälpa medarbetarna att göra det samma.  För att ständigt söka nya sätt att skapa värde och minska slöserier med respekt för människan behövs ledare som kan lyssna och ta till vara medarbetarnas kreativitet och egna drivkrafter. För att skapa en lean organisation behövs autentiska ledare.

tisdag 8 januari 2013

Boken är klar!Nu, kära vänner, är boken klar!


Den heter Lean med hjärta och kreativitet - om autentiskt ledarskap och kommunikation, och den kommer ut på Ekerlids förlag i februari. Boken handlar om att utveckla kommunikation och ledarskap i en lean organisation, med fokus på chefers kommunikation och autentiska ledarskap..


Jag har skrivit boken tillsammans med Monika Wendleby, chef på Migrationsverket, och boken handlar bland annat om våra erfarenheter av att utveckla ledarskap och kommunikation i en organisation som arbetar med lean.

Här är några röster om boken:

”Ett av de mest smakfulla bidrag om modernt svenskt utvecklingsarbete som idag går att uppbringa.”Dan Eliasson, Generaldirektör Försäkringskassan

"Boken fyller ett tomrum och är obligatorisk läsning för alla som vill arbeta lean." Dag Lotsander, ledande föreläsare och rådgivare inom The Toyota Way

"Ännu en gång visas här den grundmurade betydelsen av tydlig och innerlig kommunikation, samt den för ledarskap så avgörande tron på individen vid förändring." Cecilia Ardström, finansdirektör, Länsförsäkringar

"Den digitala utvecklingen ställer nya krav på ledarskap och företagskultur. Den här boken ger många insikter om vad modernt ledarskap handlar om." Ulf Reneland, utbudsansvarig, digitala medier, Sveriges Radio

"Låt dig inspireras av författarnas berättelser, lär av deras erfarenheter och ta del av kopplingen mellan lean, autentiskt ledarskap och kommunikation." Eva Simic, Strålsäkerhetsmyndigheten

"Genom att använda konkreta och allmängiltiga exempel har de inspirerande författarna till den här boken fått mig att förstå hur lean kan användas av alla som är intresserade av att få ut mer av sitt arbete. En hel del kan förresten användas utanför arbetet också." Liselott Calander, chef för Compliance Services, Magnusson Advokatbyrå

"Det var länge sedan jag läste en managementbok som skänkte mig så mycket värme och energi. Denna bok är alla serviceföretags stöd för nytänkande." Göran Henriks, utvecklingsdirektör, SKL