fredag 1 februari 2013

Bra chefer är autentiska ledare


– Vad är en bra chef?

Jag fick frågan av Aftonbladet häromdagen, med anledning av en artikel i Dagens industri som beskrev vad som kännetecknar en dålig chef.

Ja, vad är en bra chef? Sammanfattningsvis kan man säga att en bra chef är autentisk, kommunikativ och kan delegera:
 •  En bra chef bottnar i sig själv och sitt eget ledarskap
 • En bra chef tror på det hon gör
 •  En bra chef har ett personligt engagemang i själva uppdraget – det handlar inte om pengar, prestige eller makt, det handlar om att göra nytta för andra
 • En bra chef tänker långsiktigt, och styrs inte av kortsiktiga belöningar eller rädsla
 • En bra chef kan förklara uppdraget: ”Vilka är vi?”, ”Varför finns vi?” och ”Vad är vi till för?”
 • En bra chef lyssnar
 • En bra chef gör det han säger, och säger det han gör – ord och handling talar samma språk
 • En bra chef omger sig inte med ja-sägare, utan låter sig utmanas – medarbetare som vågar utmana blir mer engagerade och bidrar på så sätt mer till verksamheten
 • En bra chef ser problem som möjligheter att utvecklas, och straffar inte misstag
 • En bra chef gör sina medarbetare trygga – det är OK att göra misstag
 • En bra chef vågar ta ett steg tillbaka, ägnar sig inte åt kontroll, utan coachar medarbetarna att själva ta ansvar
Läs intervjun i Aftonbladet!
Läs mer om nya boken här!