måndag 21 januari 2013

Äkta och falsk lean

– Lean har förstört mitt liv!

–?


– Ja, lean är det värsta som har hänt mig.


Jag stod som fallen från skyarna.

– Hos oss ska alla sitta i kontorslandskap, och alla moduler ska se exakt likadana ut, med skrivbord, två hyllplan och en garderob som är exakt 120 cm högt.

– Jag talade om för min chef att jag behöver minst fem hyllplan för att få plats med mina böcker. Jag är jurist och behöver ha tillgång till lagtexter, rättsfall och böcker om lagstiftningen på vårt område.


– Vet du vad svaret blev? Jo: ”Om du tycker att du behöver fem hyllplan har du för många böcker. Släng två tredjedelar ska du få se att du får plats”.


I denna organisation ser man lean som ren kostnadseffektivisering, mätt i kronor och ören, här och nu. Inte som värdeökning, och inte som ett långsiktigt åtagande. Istället för att arbeta med värdeflöden, med att se vad som tillför värde till kunden i alla steg, och inse att medarbetarna också är kunder – de måste ha vad de behöver för att kunna tjäna slutkunden – arbetar ledningen utan respekt för människan, och utan att förstå vilka slöserier som ligger i den dagliga frustration medarbetare känner när de inte blir hörda. Standardiseringarna sker uppifrån och ner, istället för att komma som svar på medarbetarnas arbete med ständiga förbätteringar. 

Häri ligger skillnaden mellan äkta lean och falsk lean.


Alltför ofta talar man om lean, utan att göra klart för sig vad man talar om. Lean är lean. Men det är stor skillnad mellan äkta och falsk lean.

Falsk lean ger kortsiktiga besparingar. Falsk lean brister i respekt för människan. Falsk lean sker långt från verksamheten, och påtvingas medarbetarna. Falsk lean leder till slöserier.


Äkta lean ökar värdet för kunden. Äkta lean eliminerar slöserier med människors tid, kraft och resurser. Äkta lean utgår från respekten för människan och ständiga förbättringar. Äkta lean utvecklas av dem som möter kunderna.


Detta utgångspunkten för boken Lean med hjärta och kreativitet – om autentiskt ledarskap och kommunikation. Vi berättar om vårt arbete med standarder i lean kommunikation, med medarbetarna som drivkraft. Sådant arbete är kreativt, och till skillnad från mannen här ovanför, uttryckte sig någon så här:

– Lean är det roligaste jag gjort i hela mitt yrkesliv.

Men det bygger på respekt för människan.